مسابقه شماره 3 (آپلود فایل و واریز آنی به حساب)

شروع مسابقه و پایان:


چهارشنبه 8 دی ماه  1395 تا 30 دی ماه 1395 به ازای آپلود هر فایل 100 تومان واریز میگردد.

به فایلهای  بدون توضیح و عکس مبلغی پرداخت نمی شود.

واریز به صورت آنی و هوشمند خواهد بود به محض تایید فایل یا فایلها واریز انجام می شود.

پشتبانی در تلگرام

09120592515


مسابقات در حال اجرا در پین فایل و اربان شاپ:

1-مسابقه 175 هزار تومانی در اربان شاپ تا 30 دی ماه 1395

http://urbanshop.ir

2-مسابقه 500 هزار تومانی بزرگ در پین فایل تا 25 دی ماه 1395

http://pinfile.ir
ارسال شده در تاريخ 1395/10/08 23:11